Nieuws

Een geluksbudget voor Ahmed

7 juni 2023

Iedereen streeft naar geluk en goed werk speelt hierin een belangrijke rol. Werk geeft je namelijk de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen én de financiële ruimte om een leuk leven te leiden. Maar het hebben van werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen die noodgedwongen op straat leven, die kanker overwonnen hebben of mensen met een fysieke of mentale uitdaging. Voor deze groep mensen maken wij graag het verschil.

Geluksbudget

Naast onze doorlopende initiatieven hebben wij dit jaar een geluksbudget van tien keer € 500,- beschikbaar gesteld voor onze ambassadeurs, om op persoonlijke wijze inclusief werkgeluk te creëren voor mensen/initiatieven waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. Een aantal budgetten zijn al vergeven, bijvoorbeeld voor een bakfiets voor Daniëlle. Onze ambassadeur Carla gunde een geluksbudget aan Davyde én de heer Fayzi; dat verhaal lees je hier.

Maar er zijn ook een paar mooie nieuwe initiatieven. Waaronder deze:

Een cursus Nederlands op B1-niveau voor Ahmed

Dankzij Senzer heeft inmiddels ook Ahmed een geluksbudget ontvangen. Ahmed komt uit Syrië en woont inmiddels al een tijdje met zijn gezin in Nederland. Ahmed omarmde de uitdagingen die een nieuw land met zich meebrengt en werkte hard om zijn inburgering op A2-niveau te behalen. Wat hem ook gelukt is. Helaas was na het behalen van A2 het budget op waardoor hij moest stoppen.

Met zijn behaalde taalvaardigheden vond Ahmed werk als taxichauffeur, waar hij zijn gezin mee kon onderhouden. Maar het leven heeft zijn grillige wegen en op een noodlottige dag werd Ahmed slachtoffer van geweld op straat. De fysieke en mentale littekens die hij aan dit incident heeft overgehouden, maakten zijn reis niet makkelijker. Desondanks bleef Ahmed vastbesloten om zijn leven weer op te bouwen, om weer op te staan.

Ahmed begon aan een thuisstudie in de ICT, waarvoor hij STAP budget ontvangt, om uiteindelijk weer aan het werk te kunnen. Hij doet hier erg zijn best voor maar beseft zich dat zijn kansen in de ICT met A2-niveau niet heel groot zijn. Om die reden wil hij graag voor niveau-B1 gaan. Hiervoor zal hij vier examens moeten afronden: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Maar krijg daar het geld maar voor bij elkaar.. Het geluksbudget zou de kosten dekken en wij vinden het doel van Ahmed dubbel en dwars een geluksbudget waard. “Ik ben heel blij en dankbaar dat ik het geluksbudget ontvang”, aldus Ahmed.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Naar de inhoud springen