BEE-Ideas gestart op de Brainport Human Campus

Vorige week vond de kick-off meeting plaats van BEE-Ideas op de Brainport Human Campus. Met super gemotiveerde deelnemers met passie voor IT starten zij met de sociale software straat. In opdracht van Driessen en IJK werken zij samen aan duurzame projecten en ontwikkelen zij software met impact op mens, maatschappij en milieu. Kortom samen gave dingen doen die er toe doen en tegelijkertijd een verschil maken voor mensen waarvoor een positie op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is.

Inclusief werkgeluk

BEE-Ideas biedt de deelnemers de mogelijkheid om, onder professionele begeleiding, een IT-traject te volgen om uiteindelijk succesvolle stappen te kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Een mooi en concreet voorbeeld van het creëren van inclusief werkgeluk. En precies dat is de reden dat wij een partnership zijn aangegaan met BEE-Ideas.

Partnership

Om ervoor te zorgen dat talenten van mensen worden benut en dat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij bieden wij de deelnemers een werkplek aan in het Atelier, het hart van de Brainport Human Campus. Een plek waar professionals en initiatieven iedere dag bezig zijn met het mogelijk maken van werkgeluk. Middels financiële ondersteuning vanuit onze kant zorgen we er het komende jaar voor dat er tenminste twee trajecten van ieder zes maanden kunnen starten.

Benjamin Truijen, directeur BEE-Ideas, is trots en dankbaar: “De sociale software straat is een echte co-creatie waarbij wij ons, samen met het UWV, Senzer en gemeentes, hard maken voor het creëren van banen en perspectief van de deelnemers. Dat we hierbij ondersteuning krijgen vanuit de Driessen Foundation maakt het plaatje helemaal compleet.”

Sociaal-Innovatieplan

Bekijk hier het Sociaal-Innovatieplan, een initiatief van BEE-Ideas in samenwerking met een 15-tal gemeentes en het UWV. Hierbij wordt relevante en aantoonbare IT- werkervaring opgedaan waarbij een groot deel van de deelnemers de weg naar betaald werk weet te vinden.