Durf de Joop van den Ende te zijn

Nederland telt maar liefst zo’n twee miljoen mensen die op een of andere manier een handicap ondervinden in hun leven. De Lucille Werner Foundation maakt zich, net als de Driessen Foundation, sterk voor de integratie van deze mensen in de samenleving. “Want het hebben van een handicap heeft tot op de dag van vandaag te vaak een negatief imago. En dat verdienen mensen met een handicap niet.” We spreken Lucille Werner over het belang van positieve beeldvorming als het om mensen met een handicap gaat.

Dat het voor deze twee miljoen mensen moeilijker is om een baan te vinden, heeft volgens Lucille twee oorzaken: “Een eerste aandachtspunt is empowerment; in hoeverre deze mensen precies weten wat ze willen, mogen en kunnen. Een tweede punt is koudwatervrees; werkgevers zien te vaak beren op de weg en durven niet altijd iemand met een handicap aan te nemen. Zo gaat veel talent verloren!” De Lucille Werner Foundation pakt beide oorzaken aan om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Door talenten met een handicap te motiveren om op eigen kracht een sterkere positie in de samenleving te veroveren en in zichzelf te geloven. Maar ook door het bedrijfsleven de ogen te openen en te voorzien van kennis en tools. De arbeidsmarkt moet daarvoor wel toegankelijker worden. Maar vaak verwarren organisaties praktische toegankelijkheid met sociale toegankelijkheid. “Het gaat niet alleen om hoe breed je deur is om met een rolstoel binnen te kunnen, het gaat veel meer om hoe welkom je je voelt,” licht Lucille toe.

Verrijking door diversiteit

Diversiteit binnen een organisatie is juist cruciaal, benadrukt Lucille bevlogen. “Op het moment dat je met een eenzijdig samengesteld personeelsbestand werkt, dan is je product of dienst niet echt van alle kanten belicht. Pas als je als organisatie zelf weet waar het over gaat, benut je alle kansen om iedereen in de samenleving aan te spreken. Doe het dus ook niet alleen voor mensen met een handicap, maar zie het echt als een verrijking voor je organisatie.” Volgens haar speelt beeldvorming rondom mensen met een handicap een voorname rol en is de werkvloer de aangewezen plek om die te beïnvloeden. Veel mensen werken meer uren dan ze overdag thuis doorbrengen. Door meer diversiteit op de werkvloer ontstaat veel meer integratie, het werkt door in de samenleving wanneer iedereen gewoon meer mensen met een handicap om zich heen ziet. In Nederland is de zorg namelijk echt goed geregeld, maar de andere kant is wel dat de gehandicaptenzorg – weliswaar vanuit goede intenties – enorm overgereguleerd is. We zien die mensen gewoonweg bijna niet meer in het straatbeeld. Dat is niet meer van deze tijd, nu zelfredzaamheid en participatie juist speerpunten zijn in de maatschappij.

Rolmodellen zijn onmisbaar

De Lucille Werner Foundation roept dus van de daken: “Denk divers! Neem eens iemand met een handicap aan. Deze mensen hebben ongekende talenten en zijn vaak van nature meer oplossingsgericht. Je komt tot inzichten die je anders had gemist. Het doet echt iets met personeel op de werkvloer, met de organisatie als geheel en naar je klanten. Zo ontstaat die integratie als een olievlek.”

“Durf de Joop van den Ende in je eigen werkgebied te zijn”

Dat rolmodellen nodig zijn, weet Lucille als geen ander: “Want ‘Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet’. Toch roep ik op het gewoon eens te doen, divers te denken en het zelf te ervaren.” Zelf is ze in de mediawereld ondanks haar handicap door Joop van den Ende naar voren geschoven. “Durf dus de Joop van den Ende in je eigen werkgebied te zijn, laat de succesfactor zien en de inclusiviteit verspreidt zich vanzelf!”

Dit artikel is verschenen in de juni-uitgave van het Driessen Groep magazine, thema Data.

Fotocredits: Nico Kroon Fotografie