Extra tijd online

Ook de deelnemers aan het netwerkprogramma van Emma at Work, dat we vanuit ons partnership co-financieren, kampen met het coronavirus. Het betekent onder andere dat de geplande slotbijeenkomst, waar jongeren en mentoren delen wat ze tijdens het programma hebben geleerd en bereikt, is verplaatst naar een later tijdstip. Jammer natuurlijk maar het biedt tegelijkertijd ook waardevolle nieuwe kansen.

De ‘extra’ tijd die tussen nu en de slotbijeenkomst ligt wordt namelijk voorlopig online opgevuld. Vorige week vond de eerste online-sessie plaats waarin jongeren hun ervaringen rondom het coronavirus konden delen. Want dat het ook voor hen persoonlijk een flinke impact heeft moge duidelijk zijn. Naast het feit dat ze moeten dealen met alle coronaperikelen, hebben zij extra uitdagingen in deze tijd omdat geplande ziekenhuisafspraken niet doorgaan en sommige medicijnen minder goed verkrijgbaar zijn. Essentiële zaken als je te maken hebt met een chronische ziekte. Hoe fijn is het dan om verhalen en ervaringen, op afstand, te kunnen delen met gelijkgestemden.

De online-sessie was een succes en zal de komende periode wekelijks plaatsvinden. Wij wensen alle mentees enorm veel succes met alle hobbels die momenteel genomen moeten worden. Hou jullie haaks! We denken aan jullie!

Over Emma at Work

Emma at Work begeleidt talentvolle, gemotiveerde jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een chronische fysieke aandoening naar werk. En op hun weg daar naartoe.

Vanuit onze foundation zijn wij een partnership aangegaan met als uitgangspunt om werkgeluk mogelijk maken voor alle talentvolle jongeren met een chronische (fysieke) aandoening in de regio Zuidoost–Brabant. Door onze krachten te bundelen vergroten we de inclusieve arbeidsmarkt in de regio en verspreiden we het werkgeluk onder de jongeren in Brabant, die opgroeien met een ziekte of beperking, waarvoor werkgeluk niet vanzelfsprekend is. Kijk hier voor meer informatie.