Go Mama!

In Nederland zijn meer dan een miljoen laagopgeleide vrouwen die niet werken. Dat kan en moet anders vindt Stichting Lezen & Schrijven. Daarom zijn zij deze week gestart met de campagne Go Mama! Doel hiervan is om meer vrouwen te activeren een stap richting de arbeidsmarkt te zetten. Dat is nodig, want er bestaat in Nederland een groot verschil tussen mannen en vrouwen in economische zelfstandigheid.

De weg naar economische zelfstandigheid is voor laagopgeleide vrouwen lang, omdat zij vaak onvoldoende taal-, reken- en computervaardigheden hebben.

De campagne Go Mama! moedigt vrouwen aan om de eerste stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Zij kunnen zich aanmelden voor gratis lessen op het gebied van werk & solliciteren, geld & rekenen, internet & computer. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.gomama.nu.