Goed op weg

De groep talentvolle studenten, die door ITvitae Learning wordt opgeleid tot gecertificeerde C# Software Developers en die wij vanuit de Driessen Foundation steunen is goed op weg.

Zij hebben zich in december en januari voorbereid voor het moeilijke officiële Microsoft examen 70-483 Programming in C#. Docent Xander, van Vijfhart IT-opleidingen, heeft de studenten uitleg gegeven en praktijkoefeningen uitgevoerd in een LAB-omgeving. “Het is een leuke en leergierige groep. En dat er een goede sfeer hangt blijkt wel uit het feit dat ze soms een studiedag afsluiten door met z’n allen pizza te eten in het leslokaal. Dat is iets wat we graag zien want een goede sfeer is bevorderlijk voor het groeps- en leerproces”, aldus Frans de Bie, directeur ITvitae Learning. De verwachting is dat medio april het merendeel van deze studenten hun examens zullen afronden. De vervolgstap is dat zij als junior software developer aan de slag gaan bij een werkervaringsplaats.

Werkgeluk

Vanuit de gemeenschappelijke deler ‘werkgeluk mogelijk maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, zijn we vanuit de Driessen Foundation in 2018 een partnership aangegaan met ITvitae Learning. Deze stichting richt zich op talentvolle studenten met autisme en hoogbegaafden, die nog te vaak aan de zijlijn staan als het gaat om werk. De bevlogen mensen van ITvitae Learning zetten zich in voor een betere positie van deze bijzondere groep mensen op de arbeidsmarkt. Lees hier meer over onze samenwerking.