Het financieel cv; van hindernis naar springplank

Wist jij dat er voor werkgevers verschillende regelingen zijn die het financieel aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen? Om het op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken is het financieel cv in het leven geroepen.

Financiële voordelen

Het financieel cv maakt duidelijk welke en hoeveel ondersteuning werkgevers kunnen krijgen als zij iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Denk aan loonkostenvoordeel, de no-riskpolis, lage inkomensvoordeel, jobcoaching, loonkostensubsidie of een proefplaatsing. Het financieel cv helpt dus om twijfels en onzekerheden weg te nemen en te laten zien welke mogelijkheden er zijn. Het geeft in één oogopslag weer waar er voordelen te behalen zijn en waarom het extra interessant is om samen aan de slag te gaan. Soms is nét dat extra duwtje nodig…