Inclusief werkgeverschap

Inclusief werk­ge­ver­schap loont

Werkgeluk mogelijk maken voor mensen waarvoor een positie op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend isdaar ligt onze passie. Dat klinkt makkelijker dan dat het is. Want wij merken in de praktijk dat werkgevers vaak echt wel serieuze intenties hebben om vorm en inhoud te geven aan inclusiviteit maar door (onbewuste) vooroordelen het uiteindelijk niet aandurven om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan zich te binden. Zij zien allerlei beren op de weg en zijn niet altijd overtuigd van de voordelenDat het tegendeel waarheid is blijkt uit het feit dat 90% van de bedrijven, die zijn gestart met inclusief werkgeven, een toegevoegde waarde voor hun business ervaren. Het levert bijvoorbeeld zowel voldoening op, als een verbeterde sfeer en een hogere klanttevredenheid. En dat is goed nieuws, want een succeservaring smaakt naar meer. 

De meerwaarde van inclusief werkgeven 

Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om mensen met een lichamelijke, zintuigelijke, psychische of chronische aandoening. Een inclusieve werkgever benut de meerwaarde van een divers personeelsbestand en schept een klimaat waarin alle werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten. 

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. Ook voor hen is het ervaren van werkgeluk vaak niet (meer) vanzelfsprekend. Ze stellen zich keer op keer kwetsbaar op door te solliciteren, en in veel gevallen krijgen ze even zo vaak de deksel op hun neus. Dat doet iets met de eigenwaarde. De uitdaging die voor veel werkgevers geldt: kijk verder dan je eerste oordeel en kijk naar het potentieel. Kies eens niet voor de veilige weg, maar ervaar wat het voor je organisatie doet als je werkgeluk creëert voor mensen die vaak buiten de boot vallen. 

Hulptroepen 

Inmiddels zijn er verschillende instanties die organisaties helpen om inclusief werkgeverschap een boost te geven. Neem bijvoorbeeld De Normaalste Zaakeen groeiend netwerk van ruim 600 bedrijven en organisaties die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen. Zij delen kennis en ervaring zodat organisaties, die ook aan de slag willen met inclusief werkgeverschap, niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. De Normaalste Zaak deelt de weg naar inclusie in vier stappen in: 

  1. Formuleer een duidelijke motivatie waar anderen zich in herkennen en creëer draagvlak in de organisatie 
  2. Onderzoek de mogelijkheden in de organisatie
  3. Maak een businesscase
  4. Pas het W&S proces aan 

Een anderinteressante site die kan helpen om inclusief werkgeverschap naar een hoger plan te tillen is de website van werkgeversvereniging AWVN. Hier is een Zelfcoach te vinden: een online platform boordevol informatie over inclusief werkgeven. 

Zowel op de site van De Normaalste Zaak als op de site van de AWVN zijn praktijkvoorbeelden te vinden die kunnen inspireren om zelf verder aan de slag te gaan met inclusief werkgeverschap. Want iedereen verdient een eerlijke kans, maar een organisatie inclusief maken gaat niet vanzelf. 

Lees ook: https://foundation.driessen.nl/nieuws/10-tips-voor-het-creeren-van-inclusief-werkgeluk/