ITvitae Learning stelt talent centraal

Leren en doceren in de wereld van ICT. Een sector die zich razendsnel ontwikkelt. Hoe speel je als docent in op de steeds veranderende techniek? Wat leer je studenten als je weet dat wat je ze nu leert, straks alweer verouderd is? Wat vraagt dit van de studenten zelf? En welke rol kan het onderwijs vervullen om het gat te dichten op de arbeidsmarkt in deze sector? 

We vroegen het Frits Bosschert, freelance IT consultant, software engineer én docent Software Development. Meer dan de helft van zijn tijd geeft hij les bij NOVI Hogeschool en ITvitae Learning. De laatste in de rij biedt talenten met hoogfunctionerend autisme perspectief op de ICT-arbeidsmarkt.  

Een combinatie van consultant en docent. Vanwaar deze keuze? 

Frits: “Deels omdat dit gedurende mijn loopbaan zo gegroeid is, maar vooral omdat kennis overdragen me enorm veel voldoening geeft. Studenten met al hun opgedane kennis zien doorstromen naar een baan, is voor mij als docent het mooiste wat er is.” 

Op welke manier is leren op het gebied van ICT veranderd? 

“Het accent ligt, veel meer dan vroeger, op het toepassen van de kennis in het vakgebied waarvoor je wordt opgeleid. Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, geef ik mijn leerlingen een goede basis mee zodat ze de nieuwste technieken vrij snel kunnen oppakken. Als ICT’er ben je nooit klaar met leren en moet je alle nieuwe ontwikkelingen omarmen.” 

Er is een enorm tekort aan ICT-personeel. Welke rol kan het onderwijs vervullen om toekomstige werkplekken in te vullen? 

“Als het onderwijs de interesse in ICT weet te stimuleren door digitale vaardigheden op te nemen in het standaard lesprogramma, dan is de eerste stap al gezet. Dat kan op de basisschool al beginnen. Omdat docenten een breed takenpakket hebben en de werkdruk vrij hoog is, is mijn advies: maak gebruik van bestaande kennis, schakel specialisten in zodat je je als docent kunt focussen op je kerntaken, aldus Frits.” 

Bij ITvitae Learning sta je voor een klas met ICT-talenten met hoogfunctionerend autisme. Hoe anders is dit t.o.v. reguliere studenten?  

“Het is in het begin vooral heel stil in de klas. Je ziet dat het sociale aspect net wat anders werkt. Ze zijn heel gedreven en door hun sterke focus laten ze zich, anders dan reguliere studenten, niet zo snel afleiden door (sociale) invloeden van buitenaf. Daarnaast verloopt de curve om te leren anders dan bij reguliere studenten. Bij de reguliere student gaat het in een lineaire lijn omhoog. Bij studenten met autisme gaat het meer met ups en downs. In het lesprogramma houden we er rekening mee dat mensen soms een terugval krijgen. Lukt het nu niet, dan bestaat bij voldoende commitment de mogelijkheid om op een later moment het diploma te halen.” 

Wat heb jij geleerd van de studenten van ITvitae? 

Frits: “Het mooie is dat ik op technisch vlak van hen leer. Zij bijten zich zo vast in de stof dat ze binnen korte tijd een expertniveau bereiken dat mijn kennis soms overstijgt. Daarom is het ook zo zonde om met een hoog IQ thuis te zitten, omdat je op weg naar een baan ergens bent vastgelopen. Naast kennis ontvang ik ook mooie levenslessen. Een wijze les die ik van meerdere studenten terug krijg is: Geef nooit op! De maatschappij kan best hard zijn als je afwijkt van de ‘norm’. Zeker als je nog jong en aan het (op)groeien bent, moet je stevig in je schoenen staan. Zelf kijk ik terug op een soepele jeugd. Maar door verhalen van studenten weet ik dat het soms ook anders loopt en behoorlijk zwaar is. Het ICT-Leertraject naar Werk, dat ze bij ITvitae Learning aanbieden, is daarom zo mooi. Het volgen van het opleidingsprogramma op hbo-niveau en het vinden van een baan levert de studenten niet alleen werkgeluk op, maar ook levensgeluk.” 

Heb je een tip aan HRM’ers met (moeilijk invulbare) openstaande ICT-vacatures? Welke rol kunnen zij vervullen? 

“Sta open voor kandidaten die misschien niet voor 100 procent aansluiten op de vacature. Kijk iets verder dan het CV en je eerste indruk. Kandidaten die bereid zijn om te leren, halen de eventueel ontbrekende kennis wel in. Zeker kandidaten met autisme bijten zich vast in de materie. Als je deze kandidaten in het juiste werkklimaat tot hun recht laat komen, bloeien ze op en komen hun talenten volledig tot hun recht. Accepteren en waarderen. Dat is waar het in feite om gaat. Accepteer dat ze niet bij elk personeelsfeestje of gezamenlijke lunch aanwezig zijn en waardeer hun bijzondere talent.” 

Driessen Foundation 

Vanuit de Driessen Foundation zijn wij een partnership aangegaan met stichting ITvitae Learning. Hierdoor maken we werkgeluk mogelijk voor twaalf ICT-talenten met autisme. Na afronding van het opleidingsprogramma Software Developer stromen zij door naar een passende en duurzame baan als ICT-professional. Kijk hier voor meer informatie.