Inclusief werkgeverschap

Par­ti­ci­pa­tie­wet leidt nauwelijks tot meer baankansen

Tot op heden heeft de Participatiewet niet of nauwelijks geleid tot meer kansen op werk voor uitkeringsgerechtigden. Dat is de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een uitgebreide evaluatie.

Het blijkt dat de wet, die in 2015 in ingevoerd, ingewikkeld is en dat voor mensen – die voorheen toegang kregen tot de sociale werkvoorziening – de baankans zelfs daalde.

Oorzaken

Volgens het SCP zijn er meerdere oorzaken voor de tegenvallende resultaten. Zo bleek dat bijna een derde van de doelgroep van de wet aangeeft dat ze, vanwege gezondheidsklachten, zelf denken nooit meer te kunnen werken. Ook is er onvoldoende zicht op wie er allemaal bij de doelgroep horen en wat hun mogelijkheden zijn.

Daarnaast hadden gemeenten, die de taak van het Rijk overnamen om deze mensen aan het werk te krijgen, opstartproblemen en tijd nodig om aan deze nieuwe taak te wennen.

Beren op de weg

Veel werkgevers zijn niet goed bekend met de regelingen die ze kunnen gebruiken om mensen aan het werk te helpen. Er ontstaan bezwaren en beren op de weg en daarmee drempels om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Slechts een derde van alle werkgevers heeft daadwerkelijk mensen uit de doelgroep in dienst. Dat aantal is net zo groot als voor de invoering van de Participatiewet.

Start een beweging

Staat jouw organisatie er wél voor open om op het gebied van inclusiviteit een beweging in gang te zetten? Denk jij als HRM-professional in kansen en mogelijkheden? En kom je graag in contact met andere organisaties die stappen willen zetten richting een inclusieve arbeidsmarkt? Bezoek dan het Driessen Foundation event op 3 december. Een event speciaal bedoeld voor HRM-professionals die vorm en inhoud geven aan inclusief werkgeverschap. Met sprekers als Marc de Hond en Aart van der Gaag belooft het een inhoudelijk interessante middag te worden.

Bron: NOS.nl