Terug de maatschappij in met De Harde Leerschool

De Harde Leerschool gaat als een speer. Het ene programma na het andere wordt gestart en succesvol afgerond. Keer op keer worden kansarme jongeren met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt klaargestoomd om terug te keren in de samenleving. Dit aan de hand van een intensief, fysiek en mentaal programma waarin de sport rugby de hoofdrol speelt.  

Onlangs is het programma voor de vierde keer gestart in Den Haag, begin oktober start voor de tweede keer een nieuwe lichting in Leiden en eind oktober start voor de derde keer een groep in Rotterdam. Voor een succesvolle voortzetting van dit stoere initiatief leveren wij vanuit onze foundation een financiële bijdrage.  

Ed Oskam, algemeen manager van De Harde Leerschool is hier erg blij mee: “Onze organisatie groeit. We kunnen steeds meer jongeren een kans bieden om succesvol in de samenleving te participeren inclusief een baan of deelname aan een passende studieDe jaarlijkse donatie die we vanuit de Driessen Foundation mogen ontvangen helpt ons om het nazorgprogramma nog verder te professionaliseren. Samen met de deelnemers stellen wij een stappenplan op om een stabiel bestaan op te bouwen. Wij bieden hen ondersteuning bij de zoektocht naar werk, huisvesting, het oplossen en voorkomen van schulden en het regelen van uitkeringen. Daarbij werken wij samen met partners in het sociaal domein zoals de gemeente, veiligheidshuizen, politie en zorginstanties. Door het aanbieden van een volledig programma helpen we de deelnemende jongeren om stap voor stap een nieuw leven op te bouwen. Dat is fantastisch om te mogen doen.  

Kijk hier voor meer informatie over De Harde Leerschool.