Uniek dictee | Week van de Al­fa­be­ti­se­ring

Schrijf je ge-e-maild of ge-emaild? En heb je vandaag iemand geappt of ge-appt? Weet jij de juiste spelling? Vandaag vroegen we het aan 100 collega’s van Driessen Groep die deelnamen aan het Groot Dictee dat werd verzorgd door taalkundige, schrijver en cabaretier, Wim Daniëls.

Zij kregen 25 woorden voorgeschoteld die op de juiste manier gespeld moesten worden. Woorden als gynaecoloog, per se, laaggeletterdheid en geenszins kwamen voorbij. Met de nodige humor en leerzame achtergrondinformatie gaf Wim Daniëls invulling aan dit unieke dictee.

De aanleiding voor dit event is dat we vanuit de Driessen Foundation, tijdens de Week van de Alfabetisering, aandacht vragen voor laaggeletterdheid in Nederland. In ons land hebben namelijk 1,3 miljoen mensen, in de leeftijdsgroep tussen de 16 en 65 jaar, moeite met taal. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken is tweederde van deze mensen van Nederlandse afkomst. Omdat een goede beheersing van de taal bijdraagt aan een goede gezondheid én de kans op werkgeluk vergroot, steunen wij Stichting Lezen & Schrijven. Kijk hier voor meer informatie.