Waar talenten en kansen elkaar ontmoeten

Soms is een stap naar een betaalde baan nog nét een brug te ver. Gezondheidsproblemen, verlies van een baan of andere privéomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand flink uit balans raakt. De Gift City in Zwolle biedt mensen – die een extra steun in de rug kunnen gebruiken – een solide basis waar zij hun talenten en kwaliteiten kunnen (her)vinden en inzetten. Zo kunnen zij op vrijwillige basis terecht bij één van de volgende onderdelen: City Café, de Keuken, de Twinkelwinkel, het Talentenbureau en de City Meubelloods. Het doel hierbij is om mensen te laten groeien in een werksituatie en zo mogelijk te laten doorstromen naar een betaalde baan.

Financiële steun

De Gift City is een prachtig voorbeeld van het creëren van inclusief werkgeluk. En omdat dit volledig aansluit bij onze missie mag ook deze stichting op onze steun rekenen. Met onze financiële bijdrage steunen wij onder andere ww’ers, bijstandsgerechtigden, mensen met een angststoornis en gepensioneerden. Allemaal mensen, uit verschillende lagen van de bevolking, die zichzelf hervinden en waar mogelijk stappen durven te zetten richting een (betaalde) baan, waar ze zich gezien voelen en op hun plek zijn.

Meer informatie over deze mooie stichting vind je hier. Benieuwd naar welke initiatieven wij nog meer steunen? Kijk dan hier voor een overzicht.