Expertisecentrum handicap + studie

Over expertisecentrum handicap + studie

Wist je dat 3 op de 10 studenten in het hoger onderwijs een functiebeperking of chronische ziekte heeft? En dat 10% hiervan, tijdens zijn/haar studie, belemmeringen ervaart door die functiebeperking? Dat komt doordat bijvoorbeeld het gebouw en/of lesmateriaal moeilijk toegankelijk is of omdat de onderwijsvorm lastig te combineren is met de functiebeperking.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk belemmeringen worden weggehaald werkt expertisecentrum handicap + studie samen met en voor hogescholen en universiteiten om de toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren. Dit doen zij door het verzorgen van professionaliseringsbijeenkomsten, het geven van advies en ondersteuning op maat, het uitbrengen van publicaties en het uitvoeren van (gesubsidieerde) maatwerkprojecten.

Wat wij doen

De Driessen Foundation levert een financiële bijdrage ten gunste van het project ‘Sterk aan het werk, een kickstart voor studenten met een beperking via een excellentietraject’. Het doel hiervan is om studenten goed voor te bereiden op de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt. Zij bouwen gedurende het traject, met hulp van ervaringsdeskundigen en werkgevers, een netwerk op en leren wat het betekent om met een functiebeperking werk te zoeken en aan het werk te zijn. Deelnemers worden ambassadeurs voor ‘Sterk aan het werk’ en lid van het alumninetwerk. Vervolgens kunnen zij zelf ingezet worden als ervaringsdeskundige bij een volgende editie van het kickstart-traject.

Bezoek de website

Zoveel mogelijk jongeren met een functiebeperking succesvol laten studeren in het hoger onderwijs, daar gaan we voor.
Marian de Groot – directeur expertisecentrum handicap + studie