Beesideas

De ICT-arbeidsmarkt kent een groot tekort aan ontwikkelaars. Tegelijkertijd zitten uitkeringsgerechtigden met ervaring in softwarewikkeling of affiniteit met ICT werkloos op de bank. Stichting BEE-Ideas organiseert landelijk met Gemeentes en het UWV een ontwikkeltraject dat de krapte op de arbeidsmarkt aanpakt, door werkzoekenden met potentie opnieuw te laten instromen als software developer. Tijdens dit traject leren zij, onder deskundige begeleiding, van alles over ICT en bouwen zij samen in zes maanden tijd aan een softwareproduct of voeren IT werkzaamheden uit voor een maatschappelijk bewuste opdrachtgever.

Verschillende mensen aan een vergadertafel

Wat wij doen

Stichting BEE-Ideas stelt maatschappelijk belang centraal en biedt mensen, met een afstand tot de ICT-arbeidsmarkt, de mogelijkheid om bij hen een traject te volgen om uiteindelijk succesvolle stappen te kunnen zetten op de arbeidsmarkt. Een initiatief als deze heeft ons hart gestolen. Dit is namelijk precies hetgeen dat wij vanuit onze foundation willen bereiken; het creëren van inclusief werkgeluk. Ervoor zorgen dat talenten van mensen worden benut en dat ze, met een voorzichtig duwtje in de rug, weer mee kunnen doen in de maatschappij. Om er het komende jaar voor te zorgen dat er tenminste twee trajecten kunnen starten in een inspirerende werkomgeving, midden in de samenleving, ondersteunen wij BEE-Ideas met financiële middelen die zij op hun beurt inzetten voor de huur van een prachtige ruimte op de Brainport Human Campus in Helmond. Een plek waar professionals en initiatieven iedere dag bezig zijn met het mogelijk maken van werkgeluk.

Een relevante werkervaring kan een levens veranderende ervaring zijn

Benjamin Truijen, managing director BEE-Ideas

Benjamin Truijen, managing director is erg blij met onze steun: “Onze samenwerking is een schoolvoorbeeld van sociale innovatie waarbij het gezamenlijk maatschappelijk doel centraal staat en we elkaar hierin versterken. Een relevante werkervaring kan een levensveranderende ervaring zijn.”

Bekijk ook het Sociaal-Innovatieplan.