Sterk aan het Werk

Werktijden die niet te combineren zijn met (schoolgaande) kinderen, een functie waarbij je net niet aan alle opleidingseisen voldoet of een groot gat op je cv. Als alleenstaande moeder kan het lastig zijn een baan te vinden. Terwijl deze moeders vaak wel aan de slag willen én talenten hebben. Talenten die organisaties hartstikke goed kunnen gebruiken!

Werktijden die niet te combineren zijn met (schoolgaande) kinderen, een functie waarbij je net niet aan alle opleidingseisen voldoet of een groot gat op je cv. Als alleenstaande moeder kan het lastig zijn een baan te vinden. Terwijl deze moeders vaak wel aan de slag willen én talenten hebben. Talenten die organisaties hartstikke goed kunnen gebruiken!

Werk- en ontwikkelprogramma voor alleenstaande moeders 

Sterk aan het Werk is een werk- en ontwikkelprogramma voor alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering. Het programma slaat een brug tussen potentiële werknemers die aan de slag willen én werkgevers die op zoek zijn naar gedreven medewerkers en zich tegelijkertijd willen inzetten voor de maatschappij.  

Het programma

  • Deelnemers gaan voor een periode van acht maanden aan de slag bij een werkgever.
  • Het traject start met een proefplaatsing van twee maanden waarbij de deelnemer de volledige uitkering behoudt en nog niemand ergens aan vast zit. Is er een klik? Dan krijgt de werknemer een contract voor een half jaar! 
  • Onder begeleiding van een jobcoach en door deelname aan een ontwikkelprogramma gaan deelnemers aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling en doen ze werkervaring op.
  • Werkgevers krijgen ondersteuning in de begeleiding van de deelnemers. 
  • Na het traject hebben deelnemers een persoonlijke groei doorgemaakt, een rugzak vol werkervaring en kunnen ze de arbeidsmarkt verder betreden. Dit kan bij de huidige, maar ook bij een andere werkgever.
Visuele tijdlijn van het project Sterk aan het Werk

Ben jij op zoek naar een gedreven werknemer en hecht je waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Met Sterk aan het Werk geef je een kans aan iemand die écht graag aan de slag wil. Wij zorgen voor begeleiding voor werknemer en werkgever. Vul ons contactformulier in en wij nemen contact op.

Soms heeft iemand enkel een kans nodig om te laten zien wat iemand in huis heeft. Ik kreeg de kans om mezelf te zijn en mezelf te ontwikkelen, en dat heeft me geholpen te groeien in zoveel opzichten

Nora - Deelnemer van het eerste traject Sterk aan het Werk

Partners

Sterk aan het Werk is een initiatief van Driessen Foundation en is vormgegeven in samenwerking met LEV-groep (welzijnsorganisatie in Brabant). Ook onze partners Rabobank en Senzer (werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel) spelen een belangrijke rol. Daarnaast ondersteunt Beck Communicatie het project op het gebied van communicatie. 

De eerste trajecten draaiden in Helmond. In de gemeente Helmond staat kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke agenda. Dit initiatief sluit aan op het ‘Ruimte om te leven’ programma van gemeente Helmond.  

Achtergrondinformatie

  • In dit interview met kartrekker Bianca en oud-deelnemer Nora lees je meer over Sterk aan het Werk. Over kansen benutten, uitdagingen en impact maken. 
  • In deze prachtige reportage van onze partner Rabobank lees je over de ervaringen van deelnemer Anne en haar werkgever Wesselman accountants en adviseurs.

Wil je meer informatie over Sterk aan het Werk, je aanmelden als werkgever of als werkbedrijf/maatschappelijke organisatie bekijken hoe we dit binnen jouw regio kunnen opzetten? Vul dan ons contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Veelgestelde vragen door werkgevers

Jouw organisatie is geschikt als je een sociaal hart hebt en als je talenten en motivatie centraal wilt stellen.

Sterk aan het Werk is een werk- en ontwikkelprogramma van 8 maanden. De deelnemer gaat aan de slag in een functie die aansluit bij haar competenties. Zij wordt intensief begeleid door een jobcoach, waarin op basis van een plan gewerkt wordt aan persoonlijke doelen.

Daarnaast doorloopt de deelnemer in groepsverband (met de andere deelnemers) een ontwikkeltraject. Hierin staat empowerment centraal. Na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat. Het traject biedt een springplank naar de arbeidsmarkt en is door de intensieve begeleiding gericht op duurzame uitstroom. In dit traject is er een nauwe samenwerking s met alle betrokken partijen, waaronder de uitkeringsinstantie.

De eerste twee maanden werkt de deelnemer op basis van een proefplaatsing. Er zijn dan nog geen verplichtingen vanuit de werkgever. Ook wordt er dan nog geen salaris betaald. De volgende zes maanden komt de werknemer in dienst bij de werkgever. Met alle rechten en plichten die bij een dienstverband horen. Het is een tijdelijk contract dat van rechtswege eindigt na zes maanden. Het traject biedt deelnemers een springplank naar de arbeidsmarkt. Uitstroom in de organisatie waar het leer-werktraject heeft plaatsgevonden zou natuurlijk fantastisch zijn, maar is niet standaard. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet passen dan begeleiden we de betreffende deelnemer zo goed mogelijk naar een werkplek elders.

We redeneren niet vanuit een vacature of vastomlijnde functie. We kijken naar de interesses en competenties van de deelnemer en zoeken daar een functie bij. Dit kan een bestaande functie zijn. Maar is die er niet dan creëren we een functie. Hiervoor passen we jobcarving toe. Je haalt daarbij taken uit bestaande functies en voegt die samen tot een ‘inclusieve functie’. Een bijkomend voordeel is dat je ook wat administratieve lasten bij huidige medewerkers weghaalt, waardoor hun werk vaak leuker wordt.

Het traject start met een kennismakingsbijeenkomst, waar alle kandidaten en werkgevers samen komen. Zij gaan in de vorm van ‘speeddates’ laagdrempelig met elkaar in gesprek. Voelt het als een potentiële match, dan volgen er met één of meerdere kandidaten vervolggesprekken bij de werkgever op locatie. Eventueel kan er een meeloopdag bij de werkgever plaatsvinden.

Sterk aan het Werk is een compleet verzorgd maatwerkprogramma, waarbij de projectorganisatie in handen is van Driessen Foundation. De werkgever ontvangt voorlichting en begeleiding. Zo wordt de werkgever ontzorgd bij het werving- en selectieproces en ondersteund bij het creëren van een werkplek. De jobcoach komt voor begeleiding van de deelnemer op locatie bij de werkgever en is ook sparringspartner voor de werkgever. Driessen Foundation houdt korte lijnen met de uitkeringsinstantie en zorgt dat de communicatie tussen verschillende partijen goed verloopt. Ook zorgen we voor contentcreatie die de werkgever ter verantwoording van MVO-doelstellingen kan inzetten. Tot slot vindt er nazorg plaats.

Net als bij andere nieuwe collega’s is onboarding erg belangrijk. Zeker als je al langere tijd niet gewerkt hebt. Het is fijn als er op de werkvloer een directe collega (buddy) is, die de deelnemer kan begeleiden wanneer dat nodig is. En waar de deelnemer terecht kan met vragen. In het begin zal dit enkele uren per week zijn. Daarna wordt het vanzelfsprekend minder. Uiteraard hangt dit af van de moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden en de competenties van de deelnemer.

De financiële investering die je doet zit enkel op de loonkosten. Hierbij adviseren wij gedurende dit achtmaandentraject een salaris te bieden net boven het wettelijk minimumloon. Hierdoor blijft de deelnemer uitkeringsgerechtigd en is er een vangnet. Je bent vrij om de deelnemer meer aan te bieden, maar dat is niet nodig.

Dat hangt af van de afspraken die er gemaakt zijn met de aanbestedende dienst. De vrouwen die deelnemen aan dit traject zijn (vaak al jarenlang) uitkeringsgerechtigd op basis van de Participatiewet.