Caffeine Dealers

Mensen worden blijer en gelukkiger als ze vanuit mentale kracht een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Vanuit die gedachte is Caffeine Dealers ontstaan. Caffeine Dealers biedt mensen met psychiatrische problematiek een leerwerkplek waar zij worden opgeleid om koffie te branden, te verpakken en te zetten.

Op deze manier krijgen zij de kans om te leren samenwerken, nieuwe vaardigheden aan te leren maar ook om de regie over hun eigen leven weer op te pakken. Bijkomend voordeel is dat ze volgens eigen zeggen absurd goede kwaliteitskoffie bereiden. Niet voor niks is de slogan van Caffeine Dealers: Exceptional coffee by remarkable people.

Mensen kansen bieden en helpen in hun herstel, een missie waar we ons vol passie voor inzetten.

Tom Niesten, Manager Servicecentrum GGzE

Wat wij doen

Caffeine Dealers biedt een waardevolle en veilige plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar zij kunnen werken aan resocialisatie en re-integratie. Hierbij is het van belang dat de omgeving en de werkplek aantrekkelijk is omdat dit bijdraagt aan het vergroten van het werkgeluk van de cliënten. Omdat de huidige branderij inmiddels uit zijn jasje is gegroeid, wordt de financiële steun, die wij vanuit de Driessen Foundation leveren, ingezet voor de inrichting van de nieuwe branderij en trainingslocatie.

Daarnaast wordt onze donatie ingezet voor de aanschaf en uitbreiding van het assortiment werkkleding en zullen 15 deelnemers schitteren als professionele barista of koffiebrander.

Bezoek de website