Stichting Coaching De Stap

Om kansen te creëren voor een gezonde en veilige toekomst is het versterken van de sociale weerbaarheid van kinderen van groot belang. Door kinderen, die om verschillende redenen vroegtijdig dreigen uit te vallen in het onderwijs, in hun kracht te zetten worden toekomstproblemen voorkomen.

Jong persoon aait een paard

Stichting Coaching De Stap biedt, in samenwerking met manege De Stap en diverse instanties, een aantal projecten aan voor jongeren. Daarbij wordt, met inzet van pony's, gewerkt aan sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en de veerkracht.

Als de schouders naar beneden zakken van ontspanning, dan is ons eerste doel bereikt.

Monique Snel, Stichting Coaching De Stap

Wat wij doen

Om vanuit onze foundation een verschil te maken en er voor te zorgen dat kinderen op voorhand geen afstand tot de arbeidsmarkt creëren of vroegtijdig uitvallen in het onderwijs, doneren we een bijdrage voor het studiefonds, bestemd voor kinderen die geen eigen middelen hebben om deel te nemen. Met onze bijdrage kunnen wij zes kinderen helpen om toekomstproblemen te voorkomen.

Bezoek de website