Stichting Lezen & Schrijven

Onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is daarbij een belangrijke voorwaarde. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan en heb je minder grip op bijvoorbeeld je gezondheid en je geldzaken.

Stichting Lezen & Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. Met als resultaat: een grotere kans op (werk)geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen.

Wij vinden het belangrijk om mensen te helpen in het verwezenlijken van hun ambities en dromen

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven

Wat wij doen

Dat is natuurlijk een prachtig resultaat waar wij graag ons steentje aan bijdragen. Naast een financiële bijdrage stellen wij kosteloos de vergaderruimtes van Driessen Groep beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten die door Stichting Lezen & Schrijven worden georganiseerd. Daarnaast organiseerden wij dit jaar, tijdens de Week van de Alfabetisering, een Groot Dictee dat werd verzorgd door taalkundige, schrijver en cabaretier, Wim Daniëls. Maar liefst 100 collega’s van Driessen Groep namen deel aan dit unieke dictee.

Bezoek de website