Visio

Met specialistische expertise kijken naar wat wél kan in plaats van wat níet kan. Dat is wat ze bij Visio doen voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuigelijke beperking hebben.

Braille lezen

Visio ondersteunt en stimuleert mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Zo bieden zij informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Als mensen met een visuele beperking in hun kracht gaan staan, worden zij wie zij willen zijn

Hans Ritmeester, manager Visio Zicht op Werk

Wat wij doen

Visio maakt meedoen mogelijk op alle levensgebieden, zo ook op het gebied van (toekomstig) werk. Dat is waarom we Visio een warm hart toedragen en financieel steunen. Deze bijdrage wordt ingezet voor het organiseren van werkbezoeken bij bedrijven voor leerlingen en cliënten. Op deze manier krijgen zij een beter beeld van diverse beroepen en inzicht in de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

Bezoek de website