Werken aan werkgeluk

Net als ORO geloven wij dat ieder mens streeft naar een fijn en gelukkig leven. Een leven waarin je jezelf kunt ontwikkelen en je zoveel mogelijk de regie in eigen handen hebt. Een leven waarin je meedoet in de samenleving en er echt bij hoort. Kortom een leven waarin je kunt groeien van geluk. Voor mensen met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand of autisme is dit leven niet altijd vanzelfsprekend. Voor deze groep mensen maken wij door middel van onze koffiebar Jan&Koek, die begin volgend jaar haar deuren opent, graag het verschil. Jan&Koek is een samenwerkingsinitiatief van Driessen Foundation, Brainport Human Campus en OROTrends in HR sprak onlangs met Ruud Visser, manager Talent & Organisatie bij ORO, over Jan&Koek en over werkgeluk in tijden van corona 

Wat waren de speerpunten voor HR voor 2020 en welke invloed heeft corona op deze plannen? 

“Binnen ORO staat ‘geluk’ centraal. Het geluk van onze cliënten en van onze medewerkers. Hoe mooi zou het zijn als we het geluk van onze cliënten in relatie kunnen brengen met het werkgeluk van onze medewerkers? Dat was dan ook ons doel voor 2020. Alleen heeft corona gezorgd voor een pas op de plaats wat betreft de uitwerking. 

Voor heel veel zaken hebben we de samenwerking met de werkvloer nodig. We werken heel veel samen, bijvoorbeeld in projectgroepen. Door corona kunnen we nu de medewerkers te weinig betrekken om het écht handen en voeten te geven. Ons speerpunt is dan ook tijdelijk veranderd in zo veel mogelijk werkgeluk voor onze medewerkers in coronatijd. Goede communicatie, zorgen voor goede beschermingsmiddelen, allemaal vrij praktisch, maar wel heel belangrijk op dit moment.” 

Werkgeluk staat bij ORO hoog in het vaandel. Welke invloed heeft corona op het werkgeluk van de medewerkers? 

“We proberen medewerkers echt op hun talenten in te zetten. Bewust en onbewust. Ook tijdens corona. Denk bijvoorbeeld aan een coördinatieteam of het opleiden van corona-verpleegkundigen. Je gaat dan echt kijken wie dat zou kunnen en wie er blij van wordt. 

Daarnaast hebben we heel bewust besloten niet alleen opdrachten te geven. Er was wel veel behoefte aan hiërarchie, mensen die de beslissingen namen. Toch proberen wij het eigenaarschap ook terug te leggen bij een locatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het geluk van hun cliënt, uiteraard rekening houdend met onze speerpunten en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM. Onze medewerkers hebben zelf nog wel invloed op het hoe, wat en met wie. Je ziet dat zingeving, een pijler van werkgeluk, een nog grotere betekenis heeft gekregen. Uiteindelijk doet iedereen het voor de cliënt. 

Er zijn ontzettend mooie, creatieve dingen gebeurd. Heel gaaf om te zien dat juist de pijlers autonomie en zingeving versterkt zijn in deze periode. Ik denk dat veel organisaties herkennen dat er positieve zaken naar voren zijn gekomen. De valkuilen van zowel medewerkers als cliënten komen ook naar boven, een leerzame les voor de hele organisatie.” 

ORO heeft een brede groep cliënten. Welke invloed had deze periode op hen? 

“Corona had op iedereen een enorme impact. Voor sommigen wat meer dan voor anderen. Zo moesten bijvoorbeeld onze dagbestedingslocaties dicht. Voor veel cliënten is de dagbesteding een vorm van werk en dan zit je ineens thuis. Net als veel mensen moesten zij ook ineens ‘thuiswerken’. Allemaal anders en wennen. 

We werden ook creatiever, kijkend naar wat wél kan. Behandelingen vonden plaats op afstand via beeldbellen. En als het echt niet digitaal kon, dan ging je bijvoorbeeld wandelen met de cliënt, met anderhalve meter afstand. De grootste impact had het wegvallen van de bezoekregeling. In het begin mocht er geen bezoek naar de woonlocaties komen. Hier ontstonden ook creatieve initiatieven als beeldbellen en raambezoeken. Of een bezoekbus (De ORO Kletsbus), met een scherm ertussen, zodat mensen elkaar toch konden zien. Maar mensen willen elkaar aanraken en dat kon niet. Dat was heel verdrietig.” 

Wat hebben jullie de afgelopen maanden vooral geleerd? 

“Het besef dat we ook in crisistijd een hele sterke organisatie zijn met veel talent. Talent dat de organisatie kan dragen en er helemaal staat voor de cliënt. We mogen er echt trots op zijn dat we dit hebben weten te realiseren. In maart, aan het begin van de coronaperiode, zijn we als managementteam nog één keer bij elkaar gekomen om het crisisteam op te starten. Daarna zijn vijf van  de zeven MT-leden geveld door het coronavirus. De organisatie moest van start, in een regio die zwaar getroffen werd. Als je dan ziet wat er uiteindelijk stond; ik was zo trots! Op mijn eigen team en op de organisatie.” 

Welke zorgen op HR-gebied, uit de beginperiode, zijn uiteindelijk weggenomen? 

“We zitten nu in de fase dat we vanuit het crisisteam werkgroepen hebben ingericht om lessen te halen uit deze situatie. Traditionele dagbesteding zoals we deze hadden kan op dit moment niet door de anderhalve meter richtlijn. We hebben geleerd dat op de woonlocaties veel mogelijk is. Hetzelfde geldt voor behandelingen. Beeldbellen werkt in sommige gevallen best. Waar gaan we dat blijvend inzetten? 

De combinatie kantoor en thuis willen we in zekere zin vasthouden. Wel kijken we wat hierin gemist wordt.  Het sociale verbindingselement bij- voorbeeld. De balans tussen werk en privé wordt opnieuw bekeken, maar ook nieuwe kansen door de inzet van techniek. We zien genoeg kansen.” 

Wat zijn jullie toekomstdromen? 

“Dat later, als we terugkijken, we kunnen zeggen dat we onze missie en visie ook in deze periode hebben waargemaakt. Echt luisteren naar de cliënt, ongeacht in wat voor situatie we zitten. En dat we, ook als er straks een vaccin is, dan nog steeds handelen vanuit wat we nu geleerd hebben.” 

De Driessen Foundation en ORO gaan samenwerken in de vorm van Jan & Koek. Een koffiebar op de Brainport Human Campus, waar cliënten van ORO werken. Kun je daar iets meer over vertellen? 

“Ik was samen met onze bestuurder Jan Roelofs op bezoek op de campus van Driessen Groep in Helmond. Hier ontstond het idee voor een koffiebar in een nog nieuw te openen kantoorpand. Ik dacht meteen aan onze afdeling Ambitie. Zij helpen en begeleiden onze cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. Een groep mensen die gemotiveerd is. Ze vinden het heel erg als ze een dag niet kunnen werken als ze bijvoorbeeld ziek zijn. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking en een lekkere kop koffie!” 

Dit interview is gepubliceerd in het magazine Trends in HR, uitgave september 2020.