ITvitae Learning

Over ITvitae Learning

Stichting ITvitae Learning werft, coacht en leidt talenten met autisme op tot ICT-specialist. Waarom? Omdat 20.000 high potentials met autisme werkloos thuiszitten. Zij komen onvoldoende tot hun recht in het reguliere onderwijs.

ITvitae Learning spreekt deze, veelal hoogbegaafde, jongeren aan op hun talent en hun passie voor ICT. In kleine groepen doorlopen zij een gericht leertraject op het gebied van Cyber Security, Data Science, Programmeren of Software Testen. Door middel van opleiding, coaching en bemiddeling bereiken de kandidaten hun uiteindelijke doel: met vertrouwen én een gewilde opleiding aan de slag als ICT-professional.

Wat wij doen

De reeds bestaande ondersteuning is per juni 2018 uitgebreid tot een partnership. Concreet betekent dit dat we het Leertraject naar Werk met het ICT-opleidingsprogramma Software Developer ondersteunen. Tijdens dit traject volgen studenten een gedegen programma waarmee zij zich specialiseren en kwalificeren als ICT-specialist. De Driessen Foundation volgt de studenten van deze groep op de voet en steunt dit specifieke opleidingsprogramma met een financiële bijdrage. Dit bedrag wordt deels aangewend voor de aanschaf van additioneel studiemateriaal, de inzet van docenten en locatiehuur. Het andere deel gebruikt Stichting ITvitae Learning voor het ondersteunende coachingstraject gedurende het opleidingsprogramma.

Daarnaast leveren we doelgerichte praktijkcases aan die tijdens het programma aan bod komen. Tevens bieden we, na succesvolle afronding van de opleiding, werkervaringsplaatsen aan binnen Driessen Groep zodat de studenten hun skills in de praktijk kunnen laten zien. Door het aangaan van dit partnership maken we werkgeluk mogelijk voor 12 ICT-talenten met autisme die na afloop van het opleidingsdeel uitstromen naar een passende en duurzame baan als ICT-professional.

Bezoek de website

‘Onze ICT-talenten hebben een andere en bijzondere manier van denken. Dat inspireert ons elke dag weer’

Frans de Bie en Peter van Hofweegen, oprichters ITvitae