Sterk aan het Werk

Over Sterk aan het Werk

Werktijden die niet te combineren zijn met (schoolgaande) kinderen, een functie waarbij je net niet aan alle opleidingseisen voldoet of een groot gat op je cv. Als alleenstaande moeder kan het lastig zijn een baan te vinden. Terwijl deze moeders vaak wel talenten hebben én graag aan de slag gaan. Om te voorkomen dat dit talent niet gezien wordt, zijn wij gestart met Sterk aan het Werk, een werk- en ontwikkelprogramma voor alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering.

Dit programma van acht maanden richt zich op twee pijlers: persoonlijke groei én werkervaring opdoen. Beide elementen zijn nauw met elkaar verbonden en zijn erop gericht om de deelnemers duurzaam aan het werk te krijgen waarbij werkgeluk centraal staat. In dit interview met kartrekker Bianca en oud-deelnemer Nora lees je meer over Sterk aan het Werk. Over kansen benutten, uitdagingen en impact maken.

Samenwerkingsinitiatief

Sterk aan het Werk is een initiatief van de Driessen Foundation en is vormgegeven in samenwerking met de bedrijven van de Driessen Groep en de LEV-groep. Het programma laat de deelnemers, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, ervaren welke talenten ze in huis hebben. Het biedt hen een springplank naar de arbeidsmarkt. En niet alleen de moeders plukken daar de vruchten van. We helpen zo ook de kinderen. Want zij zien hoe hun vader of moeder met plezier naar het werk gaat en zichzelf ontwikkelt. Werkgeluk werkt op deze manier door.

Hierbij willen wij onze dank uitspreken naar onze partners Rabobank, LEV-groep, Senzer.

Meer informatie

Wil je meer weten over Sterk aan het Werk? Lees dan hieronder het artikel dat eerder verscheen in Trends in HR.

Of bekijk de video waarin de deelnemers vertellen wat het programma, en het werken binnen de familie van bedrijven van Driessen Groep, voor hen betekent.

Óf beluister onderstaande podcast.

Kansenongelijkheid

In de gemeente Helmond staat kansen(on)gelijkheid hoog op de maatschappelijke agenda. Onder het motto ‘Ruimte om te leven’ heeft Helmond samen met Divosa een film gemaakt over kansenongelijkheid en wordt ingezoomd op het project Sterk aan het Werk.