Nieuws

Onderwerpen waar het werkgeluk vanaf spat delen wij graag. Hieronder lees je het laatste nieuws over ontwikkelingen rondom onze doelgroep en de goede doelen die wij ondersteunen.

Er­va­rings­des­kun­di­ge Anne: “Zelden had ik mezelf als sterfelijk bestempeld”

Een paar jaar geleden stond de wereld van Anne plotsklaps stil. Ze kreeg de diagnose van acute promyelocyten leukemie, een zeldzame vorm van bloedkanker. Zelden zag Anne zich als sterfelijk, maar dit was voor haar een moment om daar met volle bewustzijn bij stil te staan.

De Harde Leerschool opnieuw van start in Groningen

De daadkrachtige projecten van De Harde Leerschool krijgen een Gronings vervolg. Een nieuwe groep deelnemers bereidt zich voor om de ultieme uitdaging aan te gaan; in acht weken een verslaving overwinnen, criminaliteit afzweren of onderdak vinden met een betere positie op de arbeidsmarkt als resultaat.

Unieke Dress for Success Kledingbox op Brainport Human Campus

Vorige week introduceerden wij, op het buitenterrein van de Brainport Human Campus, een unieke Dress for Success Kledingbox. Nette pakken, jurken en schoenen krijgen op deze manier een tweede leven en zorgen voor toekomstig werkgeluk.

Mensen met een beperking zijn niet hun beperking

Inmiddels heeft Rick Brink, als minister van Gehandicaptenzaken, in een jaar tijd al veel bereikt op het gebied van beleid en beeldvorming rondom mensen met een beperking. We spraken met hem, voor de coronaperiode, over een aantal belangrijke speerpunten.

Thuiswerken, soms is het beter van niet 

Mondjesmaat gaan we weer de werkvloer op. Maar nog steeds is een groot deel vanuit huis aan werk. Thuiswerken biedt voor veel mensen nieuwe mogelijkheden. Maar tegelijkertijd levert het voor sommigen ook nieuwe problemen op.

Een blinde gastheer die op 1,5 meter uitserveert…#hoedan?

Fantastisch, de horeca is weer open. Ctaste dus ook. Dineren in het donker, het kan weer. Het hele team heeft zoveel zin om weer te beginnen en bruist van ideeën om dit coronaproof te doen. Blind op 1,5 meter…hoe dan?

Restwaarde hardware levert werkgeluk op

Driessen Groep heeft een donatieovereenkomst met ITdonations. Dit betekent dat alle afgeschreven hardware op een duurzame manier worden afgevoerd en verwerkt. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan de Driessen Foundation en leverde onlangs een prachtig bedrag op.

Minister van Ge­han­di­cap­ten­za­ken neemt plaats in Break Out Team

Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken, neemt plaats in het Break Out Team. Dit team genereert ideeën voor een intelligente lock-up en verkent mogelijke denkrichtingen voor de post-corona samenleving.

De Gift City viert vijfjarig bestaan

Onlangs vierde de Gift City haar vijfjarig bestaan. Een mooie mijlpaal voor deze waardevolle organisatie. De Gift City is een plek waar talenten en kansen elkaar ontmoeten. Een plek waar met hart en ziel wordt gewerkt aan het creëren van werkgeluk.