Nieuws

Onderwerpen waar het werkgeluk vanaf spat delen wij graag. Hieronder lees je het laatste nieuws over ontwikkelingen rondom onze doelgroep en de goede doelen die wij ondersteunen.

Waarom aan de slag met inclusief werk­ge­ver­schap?

Waarom is het voor werkgevers nou zo belangrijk om vorm en inhoud te geven aan inclusief werkgeverschap? Deze vraag stelden wij aan Aart van der Gaag, commissaris van het project Op naar de 100.000 banen na afloop van ons event ‘Inclusief werkgeluk’.

Ambassadeurs maken werkgeluk mogelijk

Onze Driessen Foundation-ambassadeurs bieden, in het kader van het mentorprogramma van Emma at Work, het komende half jaar ondersteuning aan talentvolle jongeren met een chronische (fysieke) aandoening in de regio Zuidoost–Brabant.

Donatie partner Emma at Work

Onlangs overhandigden wij een cheque ter waarde van € 2.367,50,- aan onze partner stichting Emma at Work. Het bedrag is met veel enthousiasme ontvangen door Marlies van Hilten, directeur Emma at Work.

Inclusief werkgeverschap

Par­ti­ci­pa­tie­wet leidt nauwelijks tot meer baankansen

Tot op heden heeft de Participatiewet niet of nauwelijks geleid tot meer kansen op werk voor uitkeringsgerechtigden. Dat is de conclusie van het Sociaal en Cultureel Planbureau in een uitgebreide evaluatie.

100 dagen ministerschap

Nederlandse tv-kijkers kozen in juni Rick Brink als eerste minister van Gehandicaptenzaken. Sindsdien voert hij een stormachtige campagne om Nederland beter te maken voor de bijna 2 miljoen mensen met een beperking.

Het financieel cv; van hindernis naar springplank

Het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor werkgevers financieel aantrekkelijk zijn. Om dit op een laagdrempelige manier inzichtelijk te maken is het financieel cv in het leven geroepen.

Banenafspraak: Profit sector versus publieke sector

Op dinsdag 3 december organiseren wij het event ‘Inclusief werkgeluk’ met inspirerende sprekers, waaronder Aart van der Gaag. We spreken met hem over het project ‘Op naar de 100.000 banen!’ waar hij als commissaris bij betrokken is.

Waar talenten en kansen elkaar ontmoeten

Soms is een stap naar een betaalde baan nog nét een brug te ver. Diverse omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand flink uit balans raakt. De Gift City biedt mensen een solide basis waar zij hun talenten en kwaliteiten kunnen (her)vinden en inzetten. Een prachtig initiatief dat op onze steun mag rekenen.

Diversity Day – jezelf zijn werkt

Vandaag, tijdens Diversity Day, organiseren bijna 100 bedrijven in Nederland een activiteit om diversiteit en inclusiviteit te stimuleren. Mooi dat zoveel bedrijven laten zien dat een mix van mensen – met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen – positief is.